EasyHome - Life Made Easy With Home AutomationEasyHome är ett program för att styra fjärrströmbrytare med hjälp av en TellStick ZNet Lite V2 och/eller TellStick Duo och/eller RaZberry

  • styrning av bland annat följande fjärrströmbrytare: Proove, Sartano, Waveman
  • schemaläggning, på/av för enheter som har definierats med hjälp av Telldus Live eller TelldusCenter
  • kan köras under olika moder (Hemma, Party, Borta osv)
  • slumpmässig justering av angivna tider
  • klockslag kan anges i förhållande till solens upp & nedgång
  • yttre sensorer kan användas för att bestämma när det är dags att slå på/av enheter (temperatur, solinstrålning W/m²)
  • möjligt att skapa sin egen hemsida med egendefinierad navigering och valfri bakgrund samt klickbara bilder
  • manuell styrning via internet med hjälp av webläsare i dator eller mobiltelefon (WAP/HTML, Android)


Supported operating systems.Devices/Events.
Freeware.

Standard home automation page on internet.

Android Market: EasyHome Web Browser.

Android Market: EasyHome Big Brother.


telldus.com
Telldus ZWave Uttag

telldus.com  
TellStick ZNet Lite V2 (ZWave/433MHz)

telldus.com   prisjakt.nu
TellStick Duo (433MHz)

prisjakt.nu
Raspberry Pi
  
m.nu      Tips: EasyHome - Raspbian wheezy - TellStick - RaZberry
java.com     TellStick installation software    


**** Klicka på denna rad för att läsa användarmanualen ****

**** Klicka på denna rad för att läsa diverse tips och frågeställningar angående EasyHome ****

**** Klicka på denna rad för att läsa om konfigurering av TellStick ZNet Lite V2 ****


Klicka på den första av nedanstående länkar för att hämta programmet (gratis):

Program Information
EasyHome.jar Version 4.1.22, 2018-01-31 (denna version ska även fungera på en RPi)
razberry-easyhome411-swe Detta är en färdig Raspberry Pi image.
razberry-easyhome411-eng Detta är den engelska versionen av min RPi image.
mywebserver.zip Exempel på en egendefinierad hemsida med klickbar fasad- och husritning


Så här kan du nå mig:
Donate with PayPal Donate in Kronor (SEK)
Donate in Euros (EUR)
Donate in US Dollar (USD)

Statistik - PayPal


Copyright © 2008-2020 Henrik Kjell, SkapandeData. All rights reserved.